• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Chromebooks in de klas

Voortvloeiend uit onze missie en visie hebben wij ‘Kerndoelen’ en ‘Kernwaarden’ geformuleerd. Een van deze kernwaarden is het bieden van ‘Eigentijds onderwijs’ aan kinderen.  In ons koersboekje is over dit thema te lezen  

 

‘Technologie heeft de manier waarop we samenwerken en leven enorm veranderd. Deze ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker door. Werkzaamheden worden vervangen door machines, worden ondersteund door ICT of zullen drastische veranderen door het gebruik van ICT. Deze ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden dan voorheen en de kinderen van nu verwachten, en hebben recht op, eigentijds onderwijs. Wij vinden het belangrijk onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst en uit te rusten met deze zogenaamde 21st century skills.’ 

 

Op De Zevensprong is veel aandacht voor de mogelijkheden die ICT kan bieden, deze te benutten en de kinderen hierin te begeleiden. 

 

Sinds het schooljaar 2017/2018 hebben wij de beschikking over een aantal chromebooks. In groep 4, 5 én 6 werken de kinderen hier al mee.

 

In schooljaar 2019/2020 zal ook groep 7 met de chromebooks gaan werken en in schooljaar 2020/2021 volgt vervolgens groep 8. 

 

Wat betekent dit voor de kinderen in de klas? 

 

Onze taal- en spellingmethode Taal Actief 4 bieden wij digitaal aan. Voor Taal en Spelling gebruiken wij dus geen boeken en werkschriften meer. De leerstof wordt via het digibord door middel van instructie door de leerkracht aangeboden. Vervolgens verwerken de kinderen de stof op het chromebook 

 

Natuurlijk is het heel belangrijk dat kinderen blijven schrijven. Dit gebeurt dan ook zeker. Bij Spelling onder andere is het heel belangrijk dat kinderen blijven schrijven. Door bijvoorbeeld bij Spelling het schrijven af te wisselen met het chromebook oefenen zij de stof op verschillende manieren. 

 

Daarnaast levert het verwerken van de stof op het chromebook tijdwinst voor de leerkracht op. De leerkracht kan nu in één oogopslag zien hoe de kinderen de oefeningen gemaakt hebben en wat de kinderen al wel en nog niet beheersen. Dit biedt de leerkracht tenslotte de mogelijkheid een kind heel gericht te laten oefenen. 

 

Natuurlijk wordt het chromebook niet alleen voor Taal en Spelling gebruikt, maar wordt het chromebook ook meer en meer ingezet bij de overige vakken en bij het zelfstandig werken, maar zeker ook bij het samenwerken. 

 

Graag nodigen wij u uit in de klas te komen kijken! Maakt u daarvoor graag een afspraak met de directie.