• De Ontdekking
 • De Ontdekking
 • De Ontdekking
 • De Ontdekking
 • De Ontdekking
 • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Project Groen Schoolplein

Bij ons op school spelen de kinderen buiten op een groen schoolplein. Dit schooljaar gaan wij een aantal klimelementen toevoegen aan het plein. 

Een aantal voordelen van een groen(er) schoolplein;

 • een positieve invloed op de taalontwikkeling van (vooral de jongere) leerlingen
 • verbetering van de fysieke en motorische ontwikkeling van kinderen
 • een groter sociaal welbevinden (met als gevolg minder risico op pestgedrag)
 • een intensivering in het beweeggedrag van kinderen (met als gevolg minder kans op overgewicht)
 • een grotere betrokkenheid bij de omgeving
 • leerkrachten gebruiken het groene schoolplein in hun lessen waardoor he onderwijs uitdagender wordt voor de kinderen
 • groene schoolpleinen worden door ervaringsdeskundigen ervaren als veiliger
 • belangrijke sociaal-maatschappelijke functie; ouders, omwonenden en jongeren (maar vooral kinderen) kunnen gezamelijke activiteiten uitvoeren

Er zijn allerlei websites te vinden met ervaringsverhalen en onderzoek (de leukste, ook voor kinderen:  www.elementree.nl en  www.onsgroeneschoolplein.nl)