• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 02-02-2016
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

1.         Opening

2.         Mededeling team (besloten)

-                      Voortgang groepen

-                      Voortgang schoolplein

-                      Fruit Your World

-                      Voortgang jaarplan 2015-2016

-                      Ouderplan (stand van zaken)

3.         Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

-                      Huiswerkbeleid

-                      Leerlingtevredenheidsenquête

-                      Wet sociale veiligheid

4.         Ingekomen agendapunten (besloten)

-                      Koersboekje

5.         Ingekomen stukken (besloten)

6.         Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7.         GMR (zie eerder verzonden mails) (open)          

8.         Vanuit de jaarplanning (besloten)

-                      Schoolbegroting

-                      Beschouwing koers en prognose van de school

9.         Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

10.       Sluiting

 

Volgende vergadering ­­­­29 maart 2016