• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 26-11-2015
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

 

1.         Opening

2.         Mededeling team (besloten)

3.         Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

4.         Ingekomen agendapunten (besloten)

-                     Ambitiegesprek

-                      Ouderbijdrage

-                      Koersboekje

-                      Wet sociale veiligheid

5.         Ingekomen stukken (besloten)

6.         Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7.         GMR (open)          

8.         Vanuit de jaarplanning (besloten)

-                      Schoolbegroting

-                      Oktobertelling

9.         Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

10.       Sluiting

Volgende vergadering 2 februari 2016