• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 21-04-2015
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

Agenda MR-vergadering De Zevensprong

 

1.         Opening

2.         Mededeling team (besloten)

3.         Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

4.         Ingekomen agendapunten (besloten)

5.         Ingekomen stukken (besloten)

6.         Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7.        Formatie (besloten)

8.        Methode-keuze sociaal-emotionele ontwikkeling (open)

9.        GMR (zie eerder verzonden mails) (open)

10.       Vanuit de jaarplanning (besloten)

11.       Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)

12.       Sluiting

Volgende vergadering 9 juni 2015