• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6

Agenda MR-vergadering

Datum: 09-12-2014
Aanvang: 19:30
Locatie: De Zevensprong

Overige info:

Agenda MR-vergadering De Zevensprong

1.         Opening

2.         Notulen vorige vergadering (inclusief aktielijst) (besloten)

3.         Mededeling team (besloten)

4.         Ingekomen agendapunten (besloten)

5.         Ingekomen stukken (besloten)

6.         Rondvraag (besloten)

ja/nee/misschien-vragen, anders naar volgende vergadering

7.        Formatie (besloten)

8.        Methode-keuze sociaal-emotionele ontwikkeling (open)

9.        Vanuit de jaarplanning (open)

-          Communicatie contact informatie leden richting GMR

-          Concept schoolgids (website)

-          GMR statuur (GMR – instemmen)

-          Zorgplan (GMR – instemmen)

10.       GMR (open)

11.       Wat verder ter tafel komt (WVTTK) (besloten)
12.       Sluiting

Volgende vergadering 10 februari 2015