• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de MR

Susanne le Cuivre (Voorzitter)

Mijn naam is Susanne le Cuivre. Ik ben sinds 2007 werkzaam in het onderwijs. In 2009 ben ik begonnen op De Zevensprong in groep 5. Na 2 jaar heb ik de overstap naar kleuters gemaakt. Daar werk ik nu een aantal jaar met veel plezier.

Sinds 2011 heb ik zitting in de MR. Als lid van de MR hoef je niet alle ontwikkelingen en besluiten aan te nemen zoals ze zijn, maar denk je mee. De betrokkenheid van ouders  bij dit proces vind ik verrijkend, omdat ouders vaak net even met een andere blik kijken dan leerkrachten. Als leden van de MR hebben wij de dankbare taak om een kijkje te nemen achter de schermen en soms invloed uit te oefenen. Zo hopen we dat er voor kinderen, ouders en personeel goede beslissingen worden genomen.