• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Oproep MR-ouderlid verkiezing 2016

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Zevensprong bestaat de personeelsgeleding uit 2 actieve leden en 1 slapend lid (dit lid wordt alleen gevraagd wanneer dit voor stemming noodzakelijk blijkt). De oudergeleding bestaat uit 3 leden.

 

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten advies- of zelfs instemmingsrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

 

Vacature oudergeleding

Eind van het schooljaar 2015/2016 eindigt voor Arjo Lanser, lid van de oudergeleding, zijn tweede 3-jarige termijn en hij zal zich niet herkiesbaar stellen. Dit betekent dat er één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich vanaf eind augustus (het begin van het nieuwe schooljaar 2016/2017) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen.

 

Wie mogen er lid worden?

Alle ouders (of voogden) met een kind op De Zevensprong kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.

 

Hoe wordt een lid gekozen?

Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding,

 

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Zevensprong. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en doet bovendien op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op.

Wilt u meer weten over de MR?

Dan is de “Ik in de MR?!”-brochure (Brochure voor ouders in de MR van de basisschool) voor u interessant. Deze brochure is te downloaden via de website van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) via de volgende link: http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf

 

Heeft u nog vragen?

Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting hebben in de MR:

-       Arjo Lanser (vader van Stef en Guido in groep 7);

-       Suzanne Sanders (moeder van Sam in groep 3) en

-       Etske Timmer (moeder van Gijs in groep 4).

 

Geïnteresseerd?

Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mr@dezevensprong.sopoh.nlmet als titel MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt (met foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie zullen wij gebruiken op het stembiljet.

 

Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 17 juni 2016, 18.00 uur.