• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Een nieuw schoojaar, een nieuwe MR

Het nieuwe schooljaar is inmiddels een paar weken begonnen en ook de MR is alweer volop bezig.

Graag willen we met dit berichtje onze nieuwe samenstelling met jullie delen.

De personeelsgeleding bestaat uit:

1. Susanne le Cuivre (voorzitter)

2. Jolanda Grosscurt - Hartog (aanspreekpunt GMR)

3. Jos Broer (slapend lid)

De oudergeleding bestaat uit:

1. Arjo Lanser

2. Suzanne Sanders

3. Etske Timmer (secretaris)

Uiteraard bedanken we (nogmaals) Reny en Susan voor hun enthousiaste inzet de afgelopen jaren!