• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Uitslag MR-ouderlid verkiezing 2015

Tot 8 juni was er gelegenheid om een stem uit te brengen. Aan het eind van deze schooldag zijn alle stemmen geteld.

Met 83 ontvangen stembiljetten mogen we niet klagen, hartelijk dank daarvoor.

Suzanne Sanders is als winnaar uit de bus gekomen. Wij zijn blij met haar komst na de zomervakantie.

Uiteraard willen we Carla hartelijk bedanken voor haar deelname.

Vanuit de MR hebben beide dames een mooie roos ontvangen als dank voor hun deelname.