• De Ontdekking
 • De Ontdekking
 • De Ontdekking
 • De Ontdekking
 • De Ontdekking
 • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Ouders gezocht voor onze MR

Medezeggenschapsraad voor Personeel & Ouders

 

Wij zijn voor de Medezeggenschapsraad op zoek naar één ouder/verzorger die ons komt steunen en versterken.

Er zijn in principe 6 vergadering per schooljaar.

 

Het gaat over belangrijke onderwerpen zoals:

 • Nieuwe Regeling&Kosten van de tussenschoolse opvang (overblijf)
 • Meerjarig Schoolplan 2019-2023
 • Schoolbegroting, financiën, vrijwillige ouderbijdrage
 • Indeling groepen komend schooljaar (Formatie)
 • Evalueren van bestaand Beleid
 • Vaststellen nieuw Beleid voor oa. Ouderbetrokkenheid + Bijzonder Verzuim + Projecten mbt Actief Burgerschap + Ondersteuningsplan passend onderwijs voor oa. HB, taalachterstand, dyslexie

 


MEEPRATEN OP SCHOOL? In de MR natuurlijk!😉

Aanmelden kan op mr@dezevensprong.sopoh.nl

 

 

Voor meer info lees onze oproep (brief 07-06-2019) die hiernaast onder het kopje 'Documenten MR' staat.

Bij één of twee aanmeldingen zullen géén verkiezingen nodig zijn en kunnen de kandidaten direct lid worden.