• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Schooljaar 2017-2018; april-juni

 

In januari hebben wij als MR-team de workshop gehad ‘Het ontwikkelen van een Activiteitenplan voor de Medezeggenschapsraad in het basisonderwijs’, waarin wij hele mooie doelstellingen, visie en missie hebben geschreven over o.a. communicatie en contact met de achterban, proactieve en constructieve band met de schoolleiding en het planmatig aanpakken van taken en verantwoordelijkheden. Wij hebben er heel hard aan gewerkt om met dit nieuwe plan al komend schooljaar te kunnen gaan werken. In onze laatste vergadering hebben wij het vastgesteld en wij kunnen het nu met tróts presenteren.

De notulen van de laatste vergadering op 19 juni jl. en ons kers verse Activiteitenplan MR 2017-2018 staan hiernaast op de website. Het plan voor het komend schooljaar verschijnt medio september.

De eerstvolgende openbare vergadering is op dinsdag 18 september 2018. De agenda vindt u +- 1 week vooruit op deze site.

 

Met vriendelijke groet, namens de MR,

Carla Meerleveld   (secretaris)