• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Uitslag MR-ouderlidverkiezing 2018

Tot en met 6 juli was er gelegenheid om uw stem uit te brengen. Aan het eind van deze schooldag hebben wij de stembus ontzegeld en alle stemmen geteld. Alle oudste kinderen hebben voor elke ouder/verzorger een stembiljet mee naar huis gekregen. Met 96 ontvangen stembiljetten is er dit jaar een opkomst van 40,3%. Hartelijk dank daarvoor! Het is fijn dat er zoveel betrokken ouders zijn.

Debby Lanser (moeder van Chloë groep 6 en Milo groep 3) is als winnaar uit de bus gekomen. Wij zijn blij met haar komst na de zomervakantie en feliciteren haar van harte.

Uiteraard willen we Daniëlle Dol en Barbara Wisman hartelijk bedanken voor hun deelname aan deze verkiezing.