• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Oproep MR-ouderlid verkiezing 2015

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Zevensprong bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 3 leden.

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Vacature oudergeleding

Eind van het schooljaar 2014/2015 eindigt voor Susan de Roode, lid van de oudergeleding, haar 3-jarige termijn en zij zal zich niet herkiesbaar stellen. Dit betekent dat er één vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich vanaf half augustus (het begin van het nieuwe schooljaar 2015/2016) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen.

Wie mogen er lid worden?

Alle ouders (of voogden) met een kind op De Zevensprong kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.

Hoe kunt u lid worden?

Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding,

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Zevensprong. U bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op.

Wilt u meer weten over de MR?

Dan is de “Ik in de MR?!”-brochure (Brochure voor ouders in de MR van de basisschool) voor u interessant. Deze brochure is te downloaden via de website van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) via de volgende link: http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf.

Heeft u nog vragen?

Voor verdere informatie of vragen kunt u zich wenden tot ouders die momenteel zitting hebben in de MR:

- Arjo Lanser (vader van Stef en Guido in groep 6);

- Susan de Roode (moeder van Yara in groep 3 en Isis in groep 1) en

- Etske Timmer (moeder van Gijs in groep 3).

Geïnteresseerd?

Meldt u zich dan als kandidaat aan via een e-mail naar mr@dezevensprong.sopoh.nl met als titel MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin u zich voorstelt als kandidaat (met foto) en geef aan waarom u zich kandidaat stelt. Deze informatie gebruiken wij om de ouders te informeren in de volgende nieuwsbrief. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot vrijdag 22 mei 2015, 18.00 uur.