• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Schooljaar 2017-2018; januari-maart.

 

In januari hebben wij als MR-team de workshop gehad ‘Het ontwikkelen van een Activiteitenplan voor de Medezeggenschapsraad in het basisonderwijs’, dit was onder leiding van Suzanne Deutekom van VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs). Inmiddels ligt er een prachtig concept-Plan waarin wij hele mooie doelstellingen, visie en missie hebben geschreven over o.a. communicatie en contact met de achterban, proactieve en constructieve band met de schoolleiding en het planmatig aanpakken van taken en verantwoordelijkheden. Wij werken er hard aan om met dit nieuwe plan al komend schooljaar te kunnen gaan werken.

In de laatste vergadering op 6 februari hebben we al een aantal van onze nieuwe doelstellingen bij de horens kunnen vatten en heeft onze directrice Daniëlle ons uitgebreid geïnformeerd over zaken als #POinactie, KLO-gesprekken nieuwe stijl, ouderbetrokkenheid, de school-audit, klachtenafhandeling en de overblijf/tussen-schoolse-opvang. De notulen staan op de website.

Ondertussen zitten wij ook niet stil 😊 In samenspraak met Daniëlle is er een onderzoekje gedaan naar de ‘schone school’, er is een informatiebrief gestuurd aan alle ouders/verzorgers over de noodzaak van de estafettestakingen en ook zijn wij druk met de organisatie van de aankomende MR-verkiezingen.

Helaas is de vergadering op 27 maart niet doorgegaan, daarvoor hebben wij een nieuwe datum afgesproken; die is dinsdag 24 april. De agenda vindt u hiernaast op de website.

 

Met vriendelijke groet, namens de MR,

Carla Meerleveld   (secretaris)