• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

POinactie

update februari 2018

 

Er is goed nieuws!

De Vakbonden, PO-raad en het Kabinet hebben een akkoord bereikt over het terugdringen van de werkdruk in het primair onderwijs.

 

Werkdrukakkoord
 

 

Helaas betekent dit niet dat de landelijke estafettestakingen daarmee van de baan zijn. De bonden en leraren vinden het niet genoeg. Met name omdat de Minister nog geen gehoor geeft aan de eisen rondom betere en eerlijke salarissen.

Onder het 'kopje' Documenten op deze website vindt U de brief van onze directeur en de personeelsgeleding-MR waarin zij meer informatie geven over de volgende staking op 14 maart en waarom De Zevensprong dan dicht is.

Uw vragen, opmerkingen en ideeën zien wij graag in onze mailbox mr@dezevensprong.sopoh.nl .De directie kunt U het beste bereiken via de directe schoolmail, telefoon of persoonlijk bij Daniëlle Rodenhuis.

We hopen dat U onze acties blijft steunen.