• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Schooljaar 2017-2018; september-december.

Al zal het niet voor iedereen direct zichtbaar zijn, er is in de eerste 3 maanden van dit schooljaar hard gewerkt binnen de MR. Inmiddels hebben wij twee vergaderingen achter de rug. De agenda & notulen kunt u terugvinden op deze website. Ook is ons nieuwe Huishoudelijke Reglement daar te lezen onder het 'kopje' Documenten.

Alle leden hebben nu de training MR-Start gevolgd en in januari staat een training gepland over het ontwikkelen van een Activiteitenplan. Wij hopen hiermee en samen met ons Jaarplan een aantal nieuwe doelstellingen te kunnen initiëren en daarvanuit de betrokkenheid en interesse van iedereen in&om de school te stimuleren.

De eerstvolgende openbare vergadering is op dinsdag 6 februari 2018. De Agenda verschijnt +- 1 week vooruit op de site.

 

Met vriendelijke groet, namens de MR,

Carla Meerleveld   (secretaris)