• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

Uitslag MR-ouderlidverkiezing 2017

Tot en met 17 juli was er gelegenheid om een stem uit te brengen. Aan het eind van deze schooldag zijn alle stemmen geteld. Met 112 ontvangen stembiljetten hebben we een recordaantal stemmen ontvangen, hartelijk dank daarvoor.

Carla Meerleveld is als winnaar uit de bus gekomen. Wij zijn blij met haar komst na de zomervakantie.

Uiteraard willen we Simone en Daniëlle hartelijk bedanken voor hun deelname.