• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de mr

MR-ouderlid verkiezing

Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?

Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeels- en oudergeleding. Op De Zevensprong bestaat zowel de personeels- als de oudergeleding uit 3 leden.

Wat doet een MR?

De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en heeft bij bepaalde besluiten advies- of zelfs instemmingsrecht. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat bijvoorbeeld mee over zaken als huiswerkbeleid, pestprotocol, vernieuwingen zoals dit jaar het schoolplein. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.

Vacature oudergeleding

Eind van het schooljaar 2016/2017 eindigt voor Etske Timmer, lid van de oudergeleding én secretaris, haar 3-jarige termijn en zij zal zich niet herkiesbaar stellen. Dit betekent dat er één vacature is waarvoor we een enthousiaste ouder zoeken. We zoeken iemand die zich vanaf begin september (het begin van het nieuwe schooljaar 2017/2018) voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen.

Wie mogen lid worden?

Alle ouders (of voogden) met een kind op De Zevensprong kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, zonder dat er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.

Hoe wordt een lid gekozen?

Ouders kiezen de oudergeleding, teamleden kiezen de personeelsgeleding,

Waarom zou je in de MR gaan?

Als MR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Zevensprong. Je bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en doet bovendien op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op.

Wil je meer weten over de MR?

Dan is de “Ik in de MR?!”-brochure (Brochure voor ouders in de MR van de basisschool) voor u interessant. Deze brochure is te downloaden via de website van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) via de volgende link: http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf

Heb je nog vragen?

Voor verdere informatie of vragen kun je je wenden tot ouders die momenteel zitting hebben in de MR:

- Suzanne Sanders (moeder van Sam uit groep 4)

- Hans Schippers (vader van Rick uit groep 8, Tessa uit groep 5 en Jordi uit groep 1) en

- Etske Timmer (moeder van Gijs uit groep 5).

Geïnteresseerd?

Meld je dan als kandidaat aan via een e-mail naar mr@dezevensprong.sopoh.nl met als titel MR-kandidaat/oudergeleding. Voeg een korte tekst toe waarin je jezelf voorstelt (met foto) en aangeeft waarom je je kandidaat stelt. Deze informatie zullen we gebruiken op het stembiljet. Kandidaten kunnen zich aanmelden t/m vrijdag 30 juni 2017, 15.00 uur.