• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom op de pagina van de MR

Nieuwe Ouderleden in de Medezeggenschapsraad 2019

Afgelopen vrijdag 15.00u is de aanmeldtermijn voor nieuwe (Ouder)MR-leden gesloten.

In de MR-mailbox is één aanmelding binnengekomen. Dat betekend dat we dit jaar geen verkiezing hoeven te organiseren :) 

Marianne van Gelderen (moeder van Cas 1a en Daan 2b, én enthousiast biebmoeder) heeft aangegeven graag lid te willen worden van onze MR. Wij willen haar bij deze van harte verwelkomen en uitnodigen voor onze laatste vergadering van dit schooljaar op di25juni a.s. 19.30u.