• De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
  • De Ontdekking
1 2 3 4 5 6
Welkom in groep 4/5

Nationale Buitenlesdag

Dinsdag 10 april was de Nationale Buitenlesdag. Voor groep 5 betekende dat een buitenles m.b.t. rekenen: sommen tot 200 uitrekenen in twee varianten.

1. Op de getallenlijn verschillende sprongen maken tot 200.

2. Plussommen tot 200 in estafette-vorm.

Heerlijk om zo buiten op een speelse manier te leren!